ALGEMENE VOORWAARDEN

Kindercoach Kwenny Vanhille
Heidestraat 16
8800 Roeselare
0472 23 24 03

Ondernemingsnummer BE 0689 804 018 

Offertes, prijsaanvraag en prijzen

Je kunt ten alle tijden vrijblijvend een kosteloze offerte of prijsaanvraag opvragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets. Je hoeft geen dienst af te nemen naar aanleiding van een offerte.
Diensten waar ik vaste tarieven voor reken zijn op mijn website te lezen. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen zal ik dit in ieder geval een maand van tevoren aangeven.

Het afnemen van een dienst

Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.

Coaching/begeleiding voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Kindercoach Kwenny heeft hierdoor dus altijd van beide ouders een handtekening nodig voor de coaching kan starten.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoach Kwenny kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Overeenkomst

Na een eventuele korte (max. 15 min) telefonische kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

Loop en beëindiging van de coaching

Hoe lang een traject duurt is afhankelijk van verschillende factoren, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden. Na elke sessie kijken we of een nieuwe afspraak wenselijk is.
Aangezien ik na elke sessie met de ouder nabespreek plan ik niet standaard een evaluatiegesprek. Indien een evaluatiegesprek zonder cliënt wenselijk is, kunnen we dit uiteraard plannen.

De ouder mag bij de coaching aanwezig zijn. Graag zelfs.
Indien het wenselijk is dat ik alleen met jouw kind ga werken, dan werk ik 45 minuten met hem/haar. De ouder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na deze 45 minuten komt de ouder weer in de praktijk, zodat de cliënt en ik kunnen vertellen wat we hebben gedaan. In deze tijd kunnen ook eventuele afspraken of oefeningen voor thuis besproken worden.

Verhindering

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd aangerekend.
Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Kindercoach Kwenny niet opgenomen. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail of mij een whatsapp sturen. Ik bel je dan terug.
Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Betaling

Betaling is mogelijk via payconiq of contant en gebeurt direct na het afnemen van de dienst(en).

Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling, overleg dit dan van te voren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken.

Aansprakelijkheid

Kindercoach Kwenny werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt en ouders, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoach Kwenny. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoach Kwenny.

Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met je meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.

Privé

Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor. Ik zal hiervoor ook jouw toestemming vragen.

Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

De website wordt beheerd door Vanhille Kwenny, Heidestraat 16, 8800 Roeselare, België (hierna genoemd “wij”, “Vanhille Kwenny”, of “ons”). Wanneer u op www.kindercoachkwenny.be surft, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze algemene voorwaarden. De content is inhoud die Vanhille Kwenny via de website toegankelijk maakt. Het gaat om tekst, foto’s, beeld, video, interactieve toepassingen, bestanden en andere content. Deze content is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs- en naburige rechten, merkenrechten, databankrechten. Deze rechten zijn eigendom van Vanhille Kwenny en/of derde partijen. Zonder de voorafgaande toestemming van Vanhille Kwenny en/of deze derde partijen mag u de content niet kopiëren, bewerken, publiceren, exploiteren of op een andere manier gebruiken, behalve als dat expliciet is toegestaan door deze algemene voorwaarden. U mag op uw eigen of op een andere website (Facebook, Twitter, LinkedIn …) linken, delen of op een andere manier naar de content verwijzen, maar uitsluitend binnen de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Niet toegestaan zijn overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van materiaal dat op deze site gepubliceerd is. We kunnen de algemene voorwaarden, het privacy- en cookiebeleid op elk moment veranderen, onder andere om aan de GDPR-voorwaarden te voldoen.

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten kunt u terecht op kwenny@kindercoachkwenny.be

Privacy

Wij respecteren nauwgezet de General Data Protection Regulation (GDPR). Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, of als u een document downloadt van onze site, dan verzamelen en verwerken we volgende persoonsgegevens:

  • voornaam en naam
  • e-mailadres
  • functie
  • bedrijfsnaam

Die gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, voor de verkoop en de promotie van onze producten en diensten en voor het verzenden van gerichte marketing en reclame, op basis van uw profiel. Onze e-mailclient houdt bij of u de nieuwsbrief opent en doorklikt naar onze website.

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Vanhille Kwenny, Heidestraat 16, 8800 Roeselare, België. We houden de gegevens drie jaar lang bij. We geven geen gegevens door aan derden. Wij respecteren de privacy van elke websitebezoeker en zorgen voor een veilige en vertrouwelijke behandeling van alle verzamelde gegevens. We proberen te allen tijde om te handelen volgens de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. We doen er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, maar we kunnen dat zelf niet op absolute wijze garanderen. Mocht blijken dat zonder ons weten, bijvoorbeeld door geëmbedde elementen, door derden cookies op onze site worden geplaatst, kunt u altijd contact opnemen met ons.

U kunt altijd informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die worden bewaard. Ook heeft u het recht om uw gegevens bij te werken, te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Neem in dat geval contact op via kwenny@kindercoachkwenny.be U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Pixels

Op onze site zijn pixels geïnstalleerd die het online gedrag volgen van de gebruiker die de website bezoekt of die een e-mail leest. Pixels worden door technologie van derden (Facebook, LinkedIn, Google AdWords, Hubspot …) gebruikt voor retargeting. Zo kunnen we onze gebruikers interessantere aanbiedingen doen, door reclame te maken voor onze diensten op social media of via Google. Als u dat niet wenst, kunt u dat vermijden door uit te loggen bij de verschillende social media of door te surfen in een incognitovenster.

Cookies

Bij Vanhille Kwenny maken we gebruik van cookies om onze diensten te optimaliseren. Een cookie is een klein bestand, dat onze webserver naar het cookiebestand van de browser op uw harde schijf stuurt. Dat doen we om u gepersonaliseerde webpagina’s aan te bieden, die uw websitebezoek kwalitatiever maken. Welke cookies gebruiken we?

  • Functionele cookies: verzamelen informatie over je keuzes en voorkeuren. De cookies onthouden je voorkeurstaal en tonen je bij het volgende bezoek meteen de site in de juiste taalversie.
  • Prestatiecookies: via Google Analytics verzamelen we informatie over de manier waarop gebruikers onze website gebruiken: IP-adres, browsertype, taalinstellingen, besturingssystemen, toesteltype, welke pagina’s u bezocht, hoe lang u op de pagina’s bleef, datum en tijd van uw bezoek … Die gegevens zijn anoniem: we kunnen u op basis daarvan niet identificeren. We gebruiken die gegevens om meer inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website en om onze website en communicatie interessanter te maken voor u.
  • Advertising cookies: via Google Analytics, een LinkedIn Insight Tag, een Facebook-pixel, een Twitter-pixel en Hubspot volgen we het surfgedrag van bezoekers op om klant- en gebruikersprofielen op te stellen. Die gebruiken we voor gepersonaliseerde advertenties op social media of via Google. Als u dat niet wenst, kunt u dat vermijden door uit te loggen bij de verschillende social media of door te surfen in een incognitovenster. U kunt cookie-instellingen beheren in uw browser.

Social media

Vanhille Kwenny gebruikt op haar website de plug-ins van Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest en Issuu om social media op onze website te integreren. Op die manier kunt u makkelijk een artikel delen via uw eigen account. Sociale media kunnen zo cookies plaatsen en gegevens verzamelen via onze site. Daarvoor kunt u best de verklaringen van die partijen lezen op hun eigen websites.